CBIS 5908297

Längdskidspår på Högfjället

Härliga spår i varierande längd.

Boka

Beskrivning

3 km, ett flackt och lättåkt spår med enbart några mindre backar.

5 km, ett måttligt kuperat spår med några mindre backar och utförslöpor men också sträckor
som är flacka och lättåkta.

8 km, har ett parti med kraftigare stigningar och utförslöpor.

10 km, samma sträcka som 8 km-spåret, den extra 2 km slingan är mycket kuperad med branta
backar upp och ner.

Start: alla spåren utgår från Högfjällshotellet. Det går också bra att kliva på längs fjällvägen vid
infarten till stugområdet Gruven.

Fakta

  • Vinter