Slogbod vid en lägerplats.

Lägerplatser i Älvdalens kommun

Längs med Österdalaälven finns det campingplatser från söder om Älvdalen upp till Idre och vidare norrut mot Foskros.

Beskrivning

I I Älvdalens kommun finns möjligheten att campa ”mitt i naturen”.

Känslan av att i genuin vildmark med ett rikt djur och växtliv samt med fantastiska fiskevatten framför fötterna övernatta med husvagn, husbil eller i tält kan inte bra nog med ord beskrivas, det måste upplevas.

För att på bästa sätt bevara och skydda den känsliga miljön efter vattendragen har kommunen beslutat om reglerad camping inom vissa områden. I kommunen finns på en sträcka av 20 mil ca 40 särskilt iordningställda lägerplatser. Dessa är utrustade med toaletter, slogbodar med eldstäder, ved och informatiosskyltar längs Österdalälven, Storån och nedre Sörälven.

I övriga områden kan man vildcampa inom allemansrättens regler, vilket innebär att man får vildcampa ett dygn på samma ställe utan markägarens tillstånd. Målet är att skydda och bevara naturen och skapa ett långsiktigt sunt nyttjande.

Avgiftsbelagd.