Bingsjö kapell vinter.

Bingsjö Kapell

Träkyrka från 1792. Kapellet är öppet under gudstjänster eller enligt överenskommelse Predikstol från 1600-talet. Altartavla med rättviksmotiv. Allmogemålningar från 1841.

Boka