Barn på gräsmatta.

Välkommen till Säterdalen


Säterdalen är ett halvmil långt ravinsystem med en helt unik natur. Här finns Barnens Dal - en lekplats för barn i alla åldrar, fäbod, fiske, klätterställningar, stora rutschbanor samt Dalstugan med café och servering sommartid, Säters Folkpark med evenemang året runt, fina vandringsleder och mycket mera.


 

Folkpark

Sveriges vackrast belägna folkpark? Ja, inte kan det finnas många folkparker som ligger finare till än Säterdalen, denna pärla och Säterbornas stolthet.

Säters Folkpark drivs av Yvonne och Thomas Jansson med familj som skapar trivsamma evenemang året runt. Sommartid är det stort utbud av nöjen i dalen för olika åldrar. Återkommande inslag är barnteater, loppis och veteranbilutställning på tisdagarna, countryjam, danskvällar med dansband, midsommarfirande med mera. Bara ett stenkast från Säters stadskärna, på Spikholmen invid Ljusterån, är folkparken bland det första du ser när du kommit ner i dalen. Läs mer om Folkparken i Säter på www.säterdalen.com


Barnens dal

Barnens Dal – en populär lekplats i naturmiljö för barn i alla åldrar. Långa rutschbanor, klätterställningar, gungor och härliga gräsytor att tumla runt på. 

Ljusteråns rinnande vatten lockar till vattenlek och kyler varma sommarfötter. Granne med lekplatsen ligger Dalstugans servering och glasskiosk

En kort promenad längs ån, väntar fäbodens djur på att få visa upp sig. Här finns ett fäbodcafé där du kan fika och mätta magen med våfflor eller lättare maträtter som paj och piroger. 


Unik natur

Säterdalens ravinsystem med sina branta sluttningar är unikt för Sverige. Meterhöga ormbunkar, täta lövbuskage och prunkande örter ger tillsammans med det rika fågellivet ett närmast tropiskt intryck. Den täta lövskogen öppnar sig stundom för att ge plats åt böljande ängsbackar och betesmarker.

Säterdalen är ett av landets främsta exempel på ett levande ravinlandskap. Utmed ravinens sidor växer en djungelliknande lövskog med höga biologiska värden och en stor artrikedom.

Naturreservatet i Säterdalen bildades 2001.
Syftet med reservatet ska vara att bevara den biologiska mångfalden, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Det bästa sättet att uppleva Säterdalen är att vandra på den led som går längs med Ljusteråns stränder.

I reservatet gäller:
- Ej tillåtet att skada växande eller döda, -stående eller ikullfallna, -träd och buskar, gräva upp växter, insamla mossor, lavar eller vedsvampar
- Tack vare dispens från det förbud som gäller cykling och ridning i naturreservatet är det möjligt på ett par ställen att färdas igenom den unika naturmiljön med cykel och häst. Om du gör så titta noga på kartan. 
- Ej tillåtet att köra motorfordon på barmark (se terrängkörningslagen)
- Under perioden 1 mars-20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Karta över Säterdalens naturreservat

Läs mer om Säterdalens naturreservat på lansstyrelsen.se


Hur blev det en ravin och vad hände sen?

Geologi – från istid till nutid

Säterdalen är ett av landets främsta exempel på ett levande ravinlandskap. Ravinerna växer hela tiden och utvecklas genom en rad naturliga faktorer.Efter senaste istiden avlagrades stora mängder finkornigt material i botten av den dalgång där Dalälven rinner idag. Genom dessa lätteroderade jordar har sedan Ljusterån och Hyttbäcken grävt sig allt djupare ned. Idag ser vi alltså resultatet av flera tusen års vattenverksamhet.Säterdalen har idag ca 35 sidoraviner och på de djupaste ställena har ån skurit sig ned 50 meter under omgivningen.

Vattenkraft och myntverk

Ljusterån har under mycket lång tid utnyttjats för kraftändamål. Flera smedjor och bruk har funnits i dalen. 1619 anlades ett s.k. garvverk för rening av kopparmalmen från gruvan i Falun. I Säterdalen byggdes också Sveriges första kopparmyntverk. Rester av dammar och grunder finns ännu kvar, även efter alla de skvaltkvarnar som varit i bruk tidigare.

Gruvkonsten - "Säterkonsta" betraktades under 1700-talet som ett av Dalarnas sju underverk. Gruvkonsten överförde via ett vattenhjul kraft till Bispbergs gruva. Konsthuset med det 8,6 meter i diameter stora hjulet och en bit av stånggången återskapades under 1998, men ytterligare renovering behövs innan det är funktionellt. 

Folkparksnöje

I över hundra år har Säterdalen varit en plats för nöjen. På 1890-talet bildades Dalsällskapet och här hölls tidigt föredrag, jippon och musikunderhållning av alla de slag. 1903 arrangerades den första friluftsfesten som lockade ca 6000 personer, vilka till största del kom med tåg eller cykel. Åren därefter introducerades ”Säterspelen” festspel med teater, cirkus och tivoli. Teatern Gudarna i Valhall, om vikingar, var väldigt populär 1908. Ett besöksrekord slogs 1913 då hela 20 000 betalande såg succédramat ”Bröllopet på Ulfåsa” med Gösta Ekman i en av rollerna.

Dalstugan är ritad av Magnus Dahlander och uppfördes 1920, här sker fortfarande servering sommartid. Den nuvarande fäboden byggdes i slutet av 60-talet. 1931 invigdes en ny musikpaviljong på Dalslätten, som numera är inbyggd i stora scenen. Dans, konserter och ett vida känt midsommarfirande lockar då som nu publik till folkparken. Otaliga är de artister som underhållit från scenerna under åren. Bland alla kändisar finns namn som ABBA, Jerry Williams, Monica Zetterlund, Povel Ramel, Ted Gärdestad och världsmästaren i boxning Muhammad Ali.

Kungar och drottningar

Säterdalen har flera gånger haft kungligt besök. 1924 skrev Gustav V och Victoria sina signaturer på kungastenen, som 1983 kompletterades med Carl Gustaf XVI och drottning Silvias autografer.


Praktisk information

Hitta hit

Säterdalen ligger i Säters kommun, bara ett par hundra meter från Säters centrala stadskärna.
Mellan staden och dalen passerar Riksväg 70 och järnvägsspåret. 
Med bil: RV 70 sväng in till Säterdalen i Säters enda korsning med trafikljus, sedan över järnvägsspåret så är du strax vid den övre parkeringen. 
Med tåg: gångavstånd från järnvägsstationen, följ Kungsvägen norrut ett par hundra meter.

Till fots från stadskärnan: följ gångtunneln från Järnvägsgatan, nedgång mittemot Sätergrillen och Turistbyrån.

Inför ditt besök -hur ser mobiltäckningen ut. Titta in på täckningskollen!

Parkering

Vid infarten till Säterdalen ligger Gruvplan, en stor grusyta för fri parkering. Härifrån promenerar du nedför backen till Säterdalen. Vid Gruvplan finns också en rastplats med informationstavlor om Säters kommun och en liten lekplats.

Det finns även en nedre parkering med ett begränsat antal p-platser, den nås via vägen från Gruvplan. Ingen p-avgift. Obs! Det är inte tillåtet att parkera på själva vägen i backen.

Särskilda p-platser för hcp-fordon/funktionsnedsatta finns nere i parken, till vänster om grindarna. För att komma dit, använd nedfarten under träportalen ”Säterdalen”.

Entrévägar

För gående från Gruvplan, järnvägsstationen eller centrum, för din egen säkerhet välj i första hand vägen under träportalen ”Säterdalen”. Vanlig biltrafik är inte tillåten här men nedfarten används för bilar med hcp-tillstånd och varuleveranser, samt veteranbilar på tisdagsträffarna. Vägen till nedre parkeringen är mindre lämplig för gående p g a mer biltrafik. Bägge nedfarterna har mycket stark lutning.

Hund

I Säterdalen ska din hund vara kopplad. Alla är välkomna, men hundar skall, av hänsyn till andra besökare, djurlivet som finns i ravinsystemet och fäboden, hållas kopplade.Inne på fäboden går det lösa djur, pga detta får inte hundar eller andra djur följa med in till fäboden. Vänligen respektera detta.

WC

Toaletter finns i en byggnad på Spikholmen, bakom Dalstugans servering. Här finns också handikappanpassad toa och skötbord. På fäboden finns ett utedass.