Utsikt från Våckelberget, vattendrag, skog och blånande berg.

Våckelberget

Högt beläget naturreservat med milsvid utsikt, beläget ca 40 km norr om Falun.

Boka

Beskrivning

Ett av de förnämsta sydväxtbergen i Dalarna med en speciell flora och insektsfauna. Några av de växter som fanns under värmetiden har lyckats överleva. Lind och hassel samt många örter är några exempel.

Efter vandringsleden finns också några fångstgropar där man fångat älg och kanske vildren. Trappor iordningsställda för besökarna för att komma upp på platån där man har den vackra utsikten. Vid blött väder får man gå försiktigt då våta stenar blir hala.