Stopåns vattenfall.

Stopån

45 km NV Orsa. En djupt nerskuren dalgång bevuxen med frodig granskog. I dalen finns ett par mycket vackra vattenfall.

Boka

Beskrivning

Stopån utgör ett biflöde till Unnån och bildar ett par vackra vattenfall. En rad hotade arter finns i områdets flora och fauna, t.ex. mård, dalripa, kambräken och varglav. Där Stopånsväg tar slut börjar den 1km slingrande naturstigen som följer längst med Stopån upp till de två fallen. Nyhet för 2018 är en ny led på 4 km ”Rundslingan” som binder samman vattenfallen och slogboden.

Vägbeskrivning

Hitta Hit: 45 km Norr/NV om Orsa, E45an Norrut, sväng av mot Untorp, Skyltat till Naturreservat och Stopånsväg strax efter att du kört över bron över Unnån och innan du når bebyggelsen i Untorp.