Översiktsbild över Döda Fallen.

Älvpromenaden 8,5 km

Älvpromenaden är en stadsnära 8,5 km lång led som går utmed älvkanten på båda sidor om Dalälven från Avesta till Krylbo. Längs vägen finns bänkar och grillplatser för den som vill ta en paus. Längs promenaden kan du uppleva Avestaforsens brus, Gamla Byn, Döda Fallen, Koppardalen med Verket m.m.

Boka

Beskrivning

Längd: 8.5 km.

Svårighetsgrad: Enkel. Leden går på stig, spång, asfalt och grusväg. Kan finnas rötter och underlaget varierar efter säsong.

Startpunkt: Starta vid Verket i Koppardalen. Här finns parkering och café. I centrala Avesta, endast ett stenkast från Verket, finns boenden och matställen.

Ledmarkering: Längs promenaden finns skyltar och markeringar i grönt och rött som visar var leden går.

Promenaden sträcker sig på båda sidor om Dalälven i närheten av Avesta centrum, från Gamla byn ända till Krylbo. Den norra sidan går från kraftverket i Månsbo, utmed Åsbo och golfbanan ner till Brogård. På södra sidan går promenadstigarna från Gamla byn genom Koppardalen, ner förbi Döda fallen, och ända fram till Krylbo järnvägsstation. Går man hela promenaden, från exempelvis Gamla byn ner till Krylbo och tillbaka igen blir det en sträcka på ca 8,5 km. Det finns en gångbro längs med hälften av vägen så att man istället kan gå en promenad på ca. 4 km.

Älvpromenaden byggdes av Avesta fritids- och teknikförvaltning i samverkan med andra berörda förvaltningar i början av 1980-talet. Den bjuder på rik och varierande natur och en ovanlig skönhet. På vintern flyter isflak fram längs älvens kanter, rimfrosten sitter på träd, buskar och växter och när är det riktigt kallt stiger ångan upp ur älven. På våren stiger vattennivån i älven av all smält snö och is och älvens vatten forsar fram med stor kraft. I slutet av april börjar alla fåglar sjunga intensivt och älvens sluttningar fylls av vitsippor och andra vårliga inslag. Under sommaren är Älvpromenaden fylld av en prunkande grönska med ormbunkar, vildvuxna lövträd och inslag av förvildade trädgårdsväxter. På hösten är luften klar och löven på träd och buskar ändrar färg, vilket ger en hel färgpalett av rött, grönt, gult och orange.

Vägbeskrivning

Följ vägskyltarna längs med väg 68 mot Koppardalen och Verket. Parkera vid Verket (rekommenderad startpunkt). Leden är en rundslinga så det finns flera ställen att gå på och av leden, tex. vid Döda Fallen, i Krylbo och vid Kyrkbron.