Grillplats med bänkar.

Gryvelån Naturreservat

Denna härliga miljö tar dig tillbaka ända till 1600-talet då myrjärnstillverkningen var i full gång. Gryvelån är ett naturreservat med en välbevarad och vacker natur. Skogar som har skött sig själva under en lång tid, det kan tydligt ses på de 30 meters höga granarna och tallarna som är över 400 år gamla.

Boka

Beskrivning

Gryvelån är ett reservat för att man vill skydda dess fauna, flora och naturliga successioner från tex maskiner som kan störa djuren i deras levnadssätt.

Vandringsleder
På leden längst med myren med riktning mot Flyktan kan du se gamla stall, eldpallkojor och slogbord. Bland myrarna finns också kulturlämningar från tidigt 1600-tal med blästerugnar och slagghögar som vittnar om myrjärnstillverkning.
Fler välmarkerade leder tar dig ut till myrarna och skogarna från stora parkeringen, korta rundan är 3 km lång och långa är 6 km.

Vägbeskrivning

Gryvelån ligger ca 37 km norr om Älvdalen, åk efter riksväg 70 till avfarten till Lövnäs och följ sedan skyltarna som leder ända fram till en lite större parkering som ligger mitt i hela reservatet. Det finns även en lite mindre parkering i den norra delen. Parkeringsyta finns i sydöstra delen av reservatet.