Masolles gammelgård bakom gärdesgård.

MasOlles Gammelgård

En homogen gammal kringbyggd bondgård med ett tiotal timmerbyggnader. Den slutna, fyrkantbyggda gården är ett typiskt och fint exempel på hur en normalstor bondgård i nedansiljan kan ha sett ut under 1700- 1800-talen. Gården har en lövlada från 1300-talet. Textil- och dräktsamling.

Beskrivning

Konstnären Helmer MasOlle skapade hembygdsgården på 1940-talet, genom att den gamla Båtgården flyttades inom byn Östra Björken till nuvarande plats. Båtgården hade 1919 på auktion ropats in av MasOlle, efter att den siste i släkten gått bort. MasOlle född i byn, hade flyttat åter till hembygden. Han ville att den sedan 1800-talets början i stort oförvanskade Båtgården skulle bli kvar och bevaras som hembygdsgård för Siljansnäs socken.
I början av 1940-talet började MasOlle flytta över byggnad för byggnad till denna nya plats, gammal hagmark i södersluttning. Några hus i dåligt skick ersattes med andra likvärdiga från Siljansnäsbygden. Först 1954 var gården i sin helhet återuppförd, med byggnaderna inbördes placerade i samma läge som tidigare.
Gårdens byggnader är medvetet grupperade sinsemellan; boningshuset med solvänd entréfasad, stall, dass och fähus med gemensam dygnstad. Gårdsplanen har portlider åt tre väderstreck, med huvudinfart från bygatan i väster.

Fakta

  • Sommar

Datum (<% occasionResult.length %>)

29 Juni 10:00
30 Juni 12:00
01 Juli 13:00
06 Juli 10:00
07 Juli 12:00
08 Juli 13:00
13 Juli 10:00
14 Juli 12:00

Datum (28)

29 Juni 10:00 - 13:00
30 Juni 12:00 - 16:00
1 Juli 13:00 - 16:00
6 Juli 10:00 - 13:00
7 Juli 12:00 - 16:00
8 Juli 13:00 - 16:00
13 Juli 10:00 - 13:00
14 Juli 12:00 - 16:00
15 Juli 13:00 - 16:00
20 Juli 10:00 - 13:00
21 Juli 12:00 - 16:00
22 Juli 13:00 - 16:00
27 Juli 10:00 - 13:00
28 Juli 12:00 - 16:00
29 Juli 13:00 - 16:00
3 Augusti 10:00 - 13:00
4 Augusti 12:00 - 16:00
5 Augusti 13:00 - 16:00
10 Augusti 10:00 - 13:00
11 Augusti 12:00 - 16:00
12 Augusti 13:00 - 16:00
17 Augusti 10:00 - 13:00
18 Augusti 12:00 - 16:00
19 Augusti 13:00 - 16:00
24 Augusti 10:00 - 13:00
25 Augusti 12:00 - 16:00
26 Augusti 13:00 - 16:00
31 Augusti 10:00 - 13:00