Vattenfallet från sidan.

Styggforsen Naturreservat

  • Besöksadress: Boda Kyrkby, 795 96 Rättvik

Känn kraften och energin när vattnet kastar sig nerför det 36 meter höga fallet. Naturreservatet Styggforsen är ett av Dalarnas roligaste och vackraste besöksmål. Förutom intressant geologi finns även vacker utsikt, spännande växter och ett högt vattenfall - allt inbäddat i trolsk och mystisk skog.

Boka

Beskrivning

Längd på vandringsled: Ca. 1 km.

Geologi
Bergväggarna vid Styggforsens naturreservat visar tydligt resultatet av det meteoritnedslag som drabbade Siljansområdet för 377 miljoner år sedan. Här står lager av skiffer, kalksten och sandsten dramatiskt på högkant till följd av nedslaget. Lagren bildades som sediment i ett hav som täckte delar av Skandinavien för drygt 400 miljoner år sedan.

Genom området löper en djup kanjon som bildats dels av förkastningar efter nedslaget dels av inlandsisens smältvatten som skulpterat ut och blottat berggrunden. Kanjonen är en gräns mellan urbergets granit och gnejs i väster och lagren av de yngre sedimentära bergarterna kalksten, sandsten och lerskiffer i öster. Själva kanjonen är fylld av krossad granit som bildat bergarten breccia.

Styggforsen är den enda kända platsen där Dalarnas lagerföljd av sedimentära bergarter finns representerad i sin helhet. Därför är det en plats av nationellt intresse för att förstå Sveriges geologiska utveckling. De tydliga spåren i landskapet efter isavsmältningen är också värt att lyfta fram.

Praktisk information
Från den lättillgängliga parkeringen går en 750 m lång promenadslinga runt området, med grillplatser och sittbänkar. Halva sträckan är tillgängliggjord för barnvagn. I anslutning till parkeringen finns en sommaröppen kaffestuga. På vissa ställen är leden brant, men det finns trappor och ledstänger till hjälp. Observera att trapporna kan vara hala vid regn. Vid branterna finns säkerhetstängsel, men håll ändå uppsikt över barnen! Det är endast tillåtet att göra upp eld vid dom speciella grillplatserna.

Besök Länsstyrelsens hemsida för mer information. Här kan du även ladda ned ljudfiler som berättar om geologin i området, industrihistorien, sägner från området och naturen.

Bra att veta

  • Barn & Familj
  • Sommar

Vägbeskrivning

20 km N Rättvik. Följ väg 301 till Boda.