Vy över skog och by med hus.

Djurmoklack

Naturreservat 358 meter över havet.

Beskrivning

Området består av en bergklack som reser sig ca 200 m över älvplatån.
Länets största grotta finns här i sydbranten. Flera sägner berättar om trollen som bodde i uvhålet, som man ser från riksvägen. Grottan har bildats av frostvittring.

Här växer både tall, gran, björk, rönn och asp. Då skogen är mycket varierad trivs många olika växter och djur här. Vedsvampar gynnas tack vare god tillgång på död ved.

Uppe på toppen ligger två gravrösen, det största är mer än tio meter i diameter.
Berget var i äldre tider ett betydelsefullt vårdkasberg. Djurmo klack har även en artrik flora av det slag som är typiskt för så kallade sydväxtberg. Bergbranten utnyttjas som häckningsplats för olika fågelarter, t ex Pilgrimsfalkar.
Slogbod med bord och bänkar finns till besökarens förfogande.

Grusvägen upp till parkeringsplatsen är i ordninggjord och det finns tydliga anvisningar för parkering.
Fotovy med berg och byar namngivna.

Vägbeskrivning

Från riksväg 70, sväng av vid skylt helgbo/stugby. Skyltat från korsningen vid Sifferbo stugby.