Logotyp Biking Dalarna, ett vitt B mot svart bakgrund.

Biking Dalarna

Sweden's largest cycling paradise 


Several well-known destinations with over 2000 km of marked xc-trails and downhill trails. Well-marked xc-trails through forests and mountain areas, thrilling downhill trails, gentle tours for leisure-cycling or long road rides - Biking Dalarna is a joint effort by destinations who offer quality cycling experiences. We guarantee common trail markings, a shared grading system for the trails and great accommodation and food service at the destinations. The information is available here on bikingdalarna.se so you can plan your trip to Dalarna and get the most out of your vacation.


Everything you need for a biking holiday

Biking Dalarna's destinations deliver a large selection of trails for a guaranteed great overall experience, regardless of whether you are a beginner or an expert. In addition to top-class cycling, there are accommodations with extra service for both you and your bike. A variety of activities, cultural experiences and good food and drink make the cycling holiday complete.

Bästa boendet för dig som cyklar

I Dalarna finns nu ett antal boenden med märkningen Outdoor Qualified, där du som cyklist får det lilla extra. Här finns bland annat service som cykeltvätt och -förvaring, möjligheter att tvätta kläder och göra lättare reparationer, samt kunnig personal som kan tipsa om allt från cykelleder och cykeluthyrning till personliga smultronställen. Helt enkelt boenden med guldkant som möter dina behov, alltid nära kvalitetssäkrade leder.

Om cykellederna

Easy to find your way
All trails are well-marked in the terrain, allowing you to simply relax and have fun.

Easy to choose the right trail
All trails are graded according to a common matrix. A blue trail in Sälen is approximately as easy to cycle as a blue trail in Säfsen.

Easy to get started
Good support services are an essential part of the cycling experience. At all destinations, there is the possibility to rent a bike, eat and stay, as well as wash up (both yourself and the bike) after the ride.

Easy to discover more experiences
All information about Biking Dalarna's areas is gathered here.

All trails within Biking Dalarna are classified according to the same standard, where green is the easiest and black is the most challenging. Start with a trail that you feel confident with.

Cross country
 

Grön Ikon för lättcyklad led. Green: Easy trail on gravel roads or wide paths.

Blå ikon för ganska lättcyklad led. Blue: Like green but with significant sections of easy-to-ride paths.

Röd ikon för medelsvår led. Red: Similar to blue but with significant technical sections and larger inclines.

Svart led, stora inslag av hopp, drops och mycket branta partier.Black: Significant presence of highly technical sections, jumps, steep inclines, roots, and rocks.

Downhill
 

Grön Ikon för lättcyklad led. Green: Easy trail without difficult obstacles, gentle slope.

Blå led, som grön led men med enklare hopp och kurvor. Blue: Like green but with elements of easier jumps and controlled curves.

Röd led, som blå men med stora inslag av hopp och andra hinder. Red: Similar to blue but with significant elements of jumps and other obstacles.

Svart led, stora inslag av hopp, drops och mycket branta partier.Black: Significant presence of high jumps, drops, rock gardens, and very steep sections.

En kvinna cyklar mountainbike i skogen.


Vad innebär Biking Dalarna för dig som cyklist?

  • Lätt att hitta rätt. Alla leder är väl­markerade i terrängen och du kan bara slappna av och ha roligt.
  • Lätt att välja rätt led. Alla leder är graderade enligt en gemen­sam matris. En blå led i Sälen är ungefär lika lätt­cyklad som en blå led i Säfsen.
  • Lätt att komma igång. Bra kring­service är en viktig del av cykel­upp­levelsen. På alla destina­tioner finns det möjlig­het att hyra en cykel, att äta och bo samt att tvätta dig (och cykeln) efter turen.
  • Lätt att hitta fler upp­levelser. All infor­mation om Biking Dalarnas områden samlas här.

 

En man och en pojke cyklar mot en horisont.


Hitta rätt led för dig

Alla leder inom Biking Dalarna är klassi­fi­cerade enligt samma standard, där grönt är lättast och svart är svårast. Börja med en led som du känner dig trygg med.

Cross country

Grön Ikon för lättcyklad led. Grön: Lätt­cyklad led på grus­vägar eller breda stigar.

Blå ikon för ganska lättcyklad led. Blå: Som grön men med stora inslag av lätt­cyklade stigar.

Röd ikon för medelsvår led. Röd: Som blå men med stora inslag av teknisk stig och större stig­ningar.

Svart led, stora inslag av hopp, drops och mycket branta partier.Svart: Stora inslag av mycket tekniska sek­tioner, hopp, branta backar, rötter och stenar.

Downhill

Grön Ikon för lättcyklad led. Grön: Lätt­cyklad led utan svåra hinder, svag lutning.

Blå led, som grön led men med enklare hopp och kurvor. Blå: Som grön men med inslag av enklare hopp och do­serade kurvor.

Röd led, som blå men med stora inslag av hopp och andra hinder. Röd: Som blå men med stora inslag av hopp och andra hinder.

Svart led, stora inslag av hopp, drops och mycket branta partier.Svart: Stora inslag av höga hopp, drops, sten­kistor och mycket branta partier.

Tag your photos

We like to see your photos from Dalarna. Tag your post in social media with #bikingdalarna and #visitdalarna and @visitdalarnasweden - and your photo might be shown here.

 

Instruktionsfilmer