Quoted fly fishing in Storån


Storån ranges in a varied landscape in northern Dalarna between Särsjön in the northwest and down where Töfsingån has it's outlet in the southeast. North of Storån lies the magnificent National Park Töfsingdalen with a nearly unaffected natural forest with pines at the age of 400 years! The area has long been frequented by fishermen.In Storån, only fly fishing applies. As Storån is located in a nature reserve, additional regulations apply to visitors.

Practical details such as keys to the cottages at Särsjön and information about the fishing license can be found in the booking confirmation.

Season 2023: June 17 -  August 31

The release date of the fishing license for 2023 is January 19 at 2 pm.

Fishing license 2023: 15 week licenses and 5 short week/weekend licenses. The fishing licenses can be found in the booking confirmation as a voucher, which you can download or print out.
Note! The voucher is only valid if you have done the full payment of your booking.

Practical information

Fisketips

I storån så är det helt och hållet flugfiske som gäller.

Egentligen kan man också säga att för öringen och rödingen i området är det också ett "klassiskt" flugfiske som gäller dvs fiske med torrflugor och nymfer. Däremot tjänar du på att vara "modern" så till vida att ett fiske med ekologiska förtecken (dvs flugor med naturliga förebilder) oftast ger bäst resultat i det långa loppet.

Juni: 

Vädret är nyckfullt och det återspeglar sig i fisket. Dagsländenymfer och husmaskar fungerar oftast bra. Varma dagar kan mängder av små mörka dagsländor samt mörka hårmyggor svärma ut över vattnet och då fungerar små mörka torrflugor bra. Dagfisket överväger.

Juli: 

Med värmen kommer dagsländekläckningarna och därmed ökar aktiviteten i vattnet. Nu gäller, förutom junis flugval även större olivfärgade dagsländor med tillhörande nymfer och flymfer. Fortfarande dagfiske men dragning mot kvällsfiske.

Augusti:

Med augustimörkret kommer nattsländefisket igång. Torra nattsländor, från små mörka till stora ljusa, kan nu ge ett mycket intressant fiske. Även nattsländepuppor fungerar nu bra. Kvälls- och nattfisket är bäst.


Helikopter till Hävlingen/Särsjön

Det finns möjlighet att ta sig ut till Storån från Grövelsjön med hjälp utav helikopter. Här nedan finns information om helikopterföretag som sköter detta.

Helinord

PG Jonsson 
073-800 45 25
E-post: pege57@hotmail.com

Inget extra betalt för packning, så länge det inte krävs en extra vända för baggage. 
Helinord flyger till Hävlingen, Särsjön, Våndsjön, Bredåsjön & Rogen.


Fångstrapport Storån

Gällande fångstrapport för flugfiske i Storån. Länsstyrelsen Dalarna kommer efter avslutad fiskeperiod skicka ut fångstrapport till dom som har fiskat i Storån.