Privacy policy & Cookies

Om din Integritet

Hos oss på Visit Dalarna värnar vi om din personliga integritet och efter­strävar alltid en hög nivå av data­skydd (till exempel skulle vi aldrig sälja dina person­uppgifter till ett annat företag). Nedan­stående informa­tion är en generell informa­tion till de som kan ha person­uppgifter lagrade hos Visit Dalarna AB.

Maj 2018 trädde en ny lag i kraft GDPR (General data Protection Regulation) som stiftats av EU. Denna lag är till för att skydda medborgarna i EU, och vem som äger rätten till personuppgifterna. Kortfattat så äger Individen rätten till sina egna personuppgifter, och vi som företag/organisation skall skydda dessa uppgifter från att hamna i orätta händer. Det är vår skyldighet att informera dig om hur vi använder dina personuppgifter, om var dessa finns och hur de används.

Läs vår integritetspolicy

Beställning av personuppgifter

Vid radering, förändringar eller utdrag av personuppgifter skall du kontakta vår Kommunikationsansvarige genom e-post till info@visitdalarna.se alternativt brev till: 
Visit Dalarna AB
Vasagatan 6
795 30 Rättvik 

Förfrågan skall innehålla följande uppgifter: 

 • Beskrivning av Ert ärende (vad som önskas) 
 • Beskrivning av särskilda skäl, i det fall det behövs. 
 • I vilken eller vilka roller du haft kontakt med oss (Se nedan tabell) 
 • Särskild beskrivning ifall utdrag från e-post konversationer önskas (se nedan) 
 • Hur Ni önskar informationen (Hämtas eller skickas med rekommenderat brev) 
 • Förnamn & Efternamn 
 • Önskat kontaktsätt vid kompletterande frågor: 
  • Ev: företag som man varit anställd hos vid kontakt med oss 
  • Alt 1: Adress, Postort & Postnummer 
  • Alt 2: E-postadress 
  • Alt 3: Telefonnummer 

Utdrag och förändringar i e-post är särskilt svårt och omfattande. Våra anställda äger möjlighet att använda företagets e-post i privata ärenden. Samt att e-post systemet saknar möjlighet att centralt söka och ta del av innehållet av de anställdas enskilda e-postlådor. Därför behöver vi kompletterande uppgifter samt en syftes beskrivning av varför uppgifterna önskas.  

Följande uppgifter behövs för sökning efter e-postkonversationer: 

 • Namn på anställda hos oss eller till vilken funktion man skickat e-post 
 • Under vilken period (från och till datum) som konversationer skett 
 • Varför uppgifterna önskas och vilket syfte de fyller. 
  • Vi förbehåller oss rätten att göra en bedömning om omfattning och berättigat skäl till önskat uppdrag. 

Särskilda skäl: 

Vid begäran av radering/anonymisering äger personuppgiftsägaren rätten att bli glömd, under förutsättning att man inte bryter mot annan i Sverige gällande lag/förordning. I de fall person önskar bli raderad så kan personuppgifter finnas kvar på ev. säkerhetskopia.  

Då det är svårt att radera enskilda poster i säkerhetskopia utan omfattande arbete eller risk för att annan data förstörs historiskt, så förbehåller vi oss rätten att göra en bedömning om risken för skada för personen i fråga. Om personuppgiftsägaren motsätter sig denna bedömning så önskar vi en beskrivning av de särskilda skälen varför säkerhetskopia skall raderas. En sådan beskrivning skall innehålla en beskrivning av vilken skada personuppgiftsägaren kan åsamkas vid en återläsning av säkerhetskopia (skälig grund). 

Säkerhetsåtgärder: 

Organisationen är skyldig att inom 30 dagar göra informationen tillgänglig för dig. Av säkerhetsskäl är Personuppgiftsansvarig skyldig att säkerställa din identitet och skydda integriteten innan vi kan lämna ut informationen du begärt. Därför finns två (2) alternativ att få denna information: 

 1. Du hämtar själv uppgifterna på vårt Huvudkontor i Rättvik, på en överenskommen dag/tid.
 2. Du skall till detta möte ta med Godkänd ID handling (Se Polis och Skatteverket).
 3. Vi skickar ett USB lagringsmedia via rekommenderat brev, som löses ut till självkostnadspris.

I de fall det är möjligt för personuppgiftsägaren att via egen inloggning i system att ta del, ändra och bli glömd/anonymiserad. Skall personuppgiftsägaren själv hantera detta via sin inloggning.

Cookies

What are Cookies and how do we use them?

Cookies are small text files comprising letters and numbers which are sent from our web server and saved on your web browser or device.

We use the following cookies on visitdalarna.se:

1. Session cookies (a temporary cookie that is deleted when you close your web browser or device).
2. Permanent cookies (cookies which remain on your computer until you remove them or they expire).
3. First-party cookies (cookies placed by the website you visit).
4. Third-party cookies (cookies placed by a third-party’s website. We primarily use these for analyses and advertising, e.g. via Google Analytics and Facebook.
5. Similar technologies (technologies which store information in your web browser or on your device in a similar way to cookies).

The cookies we use normally improve the services we offer. Some of our services require cookies in order to function correctly, while others improve the services for you. We use cookies to obtain broadly analytical information regarding your use of our services and to save functional settings such as language and other information. We also use cookies to be able to send you relevant marketing.

Can you manage the use of Cookies yourself?

Yes, your web browser or device gives you the option of changing your settings for the use and scope of cookies. Go to your web browser’s or your device’s settings to learn more about how to change your cookie settings. Examples of settings you can adjust are blocking all cookies, only accepting first-party cookies or deleting cookies when you close your web browser. Bear in mind that some of our services might not function if you block or delete cookies. You can read more about cookies in general on the website of The Swedish Post and Telecom Authority at pts.se.