Dalahästar

Besöksnäringen i Dalarna


På Visit Dalarna Corporate finns aktuell information från destinationsbolaget Visit Dalarna. Ta del av fakta och statistik, trender, Strategi 2030, hur vi arbetar med kommunikation, våra olika projekt, utbildningar, affärsutveckling och mycket mer.


Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som en av länets basnäringar. Vår besöksnäring har en stark position och Dalarna är den största besöksdestinationen i landet utanför de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Visit Dalarna har det regionala uppdraget att marknadsföra och sälja besöksregionen Dalarna nationellt och internationellt. Bolaget har utvecklingsansvar såväl regionalt som lokalt och har ett tydligt och utvecklat samarbete med företagen i besöksnäringen. 

Läs mer om Visit Dalarna, vårt uppdrag och hur vi arbetar.

For information in English about the governmental support in the current Corona situation, click here. If you as an entrepreneur in Dalarna would like to book a meeting with one of our business developers, please call +46 (0)771-62 62 62 to make an appointment.

 

Up to date bild

Visit Dalarna har sökt och fått projektmedel för att ta fram ett ”smörgåsbord” av olika typer av insatser inom företagsrådgivning och omställning för små- och medelstora företag.

Här har vi samlat information från myndigheter, företagsorganisationer och näringsfrämjare och även inspiration kring goda exempel från andra företag som du kan ta del av.

 

Ett initiativ från Leksands Sparbank, Dalarnas Försäkringsbolag och Dalakraft med syfte att stödja besöksnäringen med ökad marknadsföring. Ännu fler företag har valt att delta i detta glädjande initiativ!

 

Se och läs mer om checklistor, informationstips och råd från Visita, MSB, Länsstyrelsen och Region Dalarna.