Dalahästar

Besöksnäringen i Dalarna


Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som en av länets basnäringar. Vår besöksnäring har en stark position och Dalarna är den största besöksdestinationen i landet utanför de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.


Här på vår corporate sida kan du ta del av aktuell information från Visit Dalarna.

Det kan vara fakta och statistik, trender, Strategi 2030, hur vi arbetar med vår kommunikation, våra olika projekt, utbildningar, aktuella föreläsningar mm.