Utsikt från Rösåsens utsiktstorn.

Besöksnäringen i Dalarna


På Visit Dalarna Corporate finns aktuell information från destinationsbolaget Visit Dalarna. Ta del av fakta och statistik, trender, Strategi 2030, hur vi arbetar med kommunikation, våra olika projekt, utbildningar, affärsutveckling och mycket mer.

Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som en av länets basnäringar. Vår besöksnäring har en stark position och Dalarna är den största besöksdestinationen i landet utanför de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Visit Dalarna har det regionala uppdraget att marknadsföra och sälja besöksregionen Dalarna nationellt och internationellt. Bolaget har utvecklingsansvar såväl regionalt som lokalt och har ett tydligt och utvecklat samarbete med företagen i besöksnäringen. 

Läs mer om Visit Dalarna, vårt uppdrag och hur vi arbetar.

Nyhetsflöde

Se våra aktuella nyheter