Ditt nästa möte i Dalarna

Dalarna erbjuder aktiviteter och evenemang som ger konferensen, företags kickoffen eller gruppaktiviteten en extra dimension. Vår samlade erfarenhet inom företagsidrott, företagsaktiviteter, konferenser och evenemang gör att vi kan hjälpa till med allt från planering och idéer till det praktiska genomförandet.