CBIS 5904940

Villa Bergalid

Tidigare fanns här både bergsmansgårdar och värdshus. Från sekelskiftet 1900 och fram till 1915 byggdes en rad vackra hus i området. 1902 lät Bergslagets disponent Erik Johan Ljungberg bygga sin villa Bergalid efter ritningar av arkitekt Nils Nordén.

Beskrivning

Byggnaden är den största privatvillan i Falun. Även Selma Lagerlöf bodde i Villastaden under många år. Lagerlöfsgården är riven, men inredningen från biblioteket och arbetsrummet är återuppbyggd på Dalarnas museum.