Vilka evenemang får synas på visitdalarna.se?


Följande bedömningskriterier gäller för vilka evenemang som får synlighet:

  1. Ett evenemang som publiceras i Visit Dalarnas evenemangskalender vänder sig till och marknadsförs av arrangör till både besökare och lokalbor. Evenemanget ska vara öppet för allmänheten och ej kräva medlemskap.
  2. Ett evenemang arrangeras kortvarigt och tidsbegränsat, men kan återkomma vid flera tillfällen. 
  3. Visit Dalarnas evenemangskalender är politiskt obunden. Evenemang som arrangeras av eller tillsammans med politiska partier/förbund eller informerar om demonstrationer publiceras inte.
  4. Arrangören får inte utesluta personer att besöka evenemanget på grund av ålder (förutom åldersgräns för barn), kön, etnisk tillhörighet och trosuppfattning. 
  5. Ett evenemang får inte upplevas kränkande för enskilda individer eller samhällsgrupper.

Visit Dalarna ser positivt på evenemang som vill bidra till ökad hållbarhet genom bland annat klimat- och miljöåtgärder eller insatser som gynnar såväl samhälle som besökare. Däremot ställer Visit Dalarna idag inga särskilda hållbarhetskrav utöver styrande lagar och regler.

Tillbaka till Anmäl ditt evenemang