Venjans museum med visningsskylt.

Venjans museum

Den 11 juli 2011 invigdes ett nytt museum i det gamla bönhuset i Venjan. Samlingen fanns tidigare i ordenshuset. Utställningen visar bondesamhällets jord- och skogsbruk, hantverk, jakt och fiske, men även föremål från förhistorisk tid.

Boka

Beskrivning

Finns i gamla bönhuset i Venjan.