CBIS 6314361

Väster Trollgrav - Vandringsled

  • Öppettider: This hiking trail is located in Älvdalen's shooting range. Be sure to check that there is no shooting exercise there before you go there. See information at: www.forsvarsmakten.se or call 070-23 77 667

I Södra Trollgravs naturreservat börjar vandringen mot Väster Trollgrav och en spännande vandring genom en bäckravin med branta väggar.

Boka

Beskrivning

Vandringsleden går delvis genom bäckravinen och bjuder på en spännande vandring. Leden slingrar sig fram längs med bäcken genom en djup och smal kanjon. Här är leden väl markerad men bitvis svårframkomlig. Leden går nämligen över bäcken ett flertal gånger och det finns ingen bro. Stenar och fallna träd är naturens egna broar efter denna vandringsled.

Sista delen av leden går upp ur kanjonen och över tallhedar som fortfarande bär spår efter de skogsbränder som härjat i området för över hundra år sedan. I skogen så är markeringen idag inte jättetydlig men den finns, se bland bilderna. Så var uppmärksam.

Tänk på att det bitvis är svår terräng och det inte finns någon täckning på mobilen. Bra skor, sunt förnuft, en vän och första hjälpen kan vara bra att ha med.

Ledens längd: cirka 5km och tar cirka 2-3 timmar beroende på tempo.
Markeringar: Leden är markerad med orangefärg och syns oftast väldigt bra men var uppmärksam så ni ser nästa markering.
Karta: Norstedts Sverigeserien blad 86 Särna.

Vandringsleden ligger i Älvdalens skjutfält
Den här vandringsleden ligger i Älvdalens skjutfält. Tänk på att kontrollera att det inte är någon skjutövning där innan ni åker dit. Se information på: www.forsvarsmakten.se eller ring 070-23 77 667

Om området från Länsstyrelsen
Trollegravsbäcken har sitt lopp genom ravinen som löper från Trolltjärn i norr till Granån vid reservatsgränsen i söder. Ravinen har eroderats ut i berget genom frostsprängning. Berggrunden, som utgörs av bredvadsporfyr är särskilt känslig för frostsprängning.

I ravinen utgörs vegetationen av en frodig granskog med anmärkningsvärt höga träd. En gran har uppgivits vara 41 meter. Granskogen saknar spår av avverkning och skogsbränder. Ålder beräknas till ca 250 år. Fuktigheten och den gamla skogen i ravinen bidrar till ett gynnsamt lokalklimat för de hotade vedsvamparna rynkskinn och rosenticka. Hässlebrodd och fjällskära förekommer i den rika högörtsvegetationen närmast bäcken.

Ravinens sidor är bevuxna med tallskog som bitvis är påverkad av brand. Flera träd har upp till sex bränder invallade som brandljud i den skadade barken. En del träd är mycket gamla och en tall har åldersbestämts till 400 år. Hela området har naturskogskaraktär med döda träd i form av lågor (liggande döda träd) och torrakor (stående döda träd) både av löv- och barrträd.

Fakta

  • Sommar

Vägbeskrivning

Vägbeskrivning till starten av leden
Från Älvdalen kör norrut på RV70. Efter cirka 20km sväng höger mot Trängslet. Följ vägen cirka 9km och kör över dammen. Fortsätt tills ni ser en skylt som säger Granån på vänster sida innan en bro. Då har ni slogboden och början av leden på höger sida. Parkera bilen så att den inte står i vägen. Körsträckan enkel väg från Älvdalen centrum är cirka 60km.