CBIS 5912910

Vandring i Saxdalen

Ett flertal väl utmärkta vandringsleder och terrängbanor finns att tillgå i naturen runtom byn.

Boka

Beskrivning

Under sommartid finns vandringsleder med olika distanser.
Start och målplats är gemensam för alla leder, förutom Låsberget. Låsberget har start och målplats 900 m in på Saxenleden. En karta över vandringslederna finns vid parkeringsplatsen som ligger mellan länsväg 604 och sjön Saxen.
Vägvisning till startplatsen finns från länsväg 604. Där finns ytterligare ett fåtal parkeringsplatser.


Saxbergsleden, 8 km, röd markering:
Höjdskillnaden är ca 200 m. Leden följer till största delen gamla stigar.

Saxenleden, 11.5 km, grön markering:
Leden går på stigar och mindre grusvägar. Längs med leden finns en grillplats.

Ljungåsleden, 6 km (12 km fram och åter), gul markering:
Leden går på mindre grusvägar, stigar och skogsterräng. Längs med leden finns en grillplats.

Låsberget
Låsberget är ett helt system av terrängbanor/vandringsleder. Systemet består av fem banor/leder.
Lederna går nästa uteslutande på stig men några små sträckor med mindre grusväg förekommer.
Låsberget 0,6 km: svårighetsgrad grön
Låsberget 1,4 km: svårighetsgrad grön
Låsberget 2,5 km: svårighetsgrad blå
Låsberget 4,6 km: svårighetsgrad blå
Låsberget 9,6 km: svårighetsgrad röd


Ansvarig: Saxdalens IF

Fakta

  • Sommar
  • Vinter