Trängsletdammen

Trängsletdammen är Sveriges högsta damm på 120 meter.

Boka

Beskrivning

Dammen uppfördes 1955-1960 och gjorde det möjligt att styra vattenflödet i den tidigare nyckfulla Österdalälven. Uppströms dammen har det bildats en sjö som är 70 kilometer lång och rymmer 880 miljoner kubikmeter vatten.

I Trängslets kraftverk används en fallhöjd på 142 meter för att driva tre turbiner med varsin generator. Kraftverket är en av landets större.

Fakta

  • Sommar
  • Vinter

Vägbeskrivning

Från Älvdalen centrum: Kör RV70 mot Idre, sväng av höger mot Trängslet. Följ vägen fram till dammen.