Nipfjället i höstfärger, vatten i förgrunden.

Topptur till Nipfjället -7 km

Bestigning av den högsta toppen i Städjan-Nipfjällsmassivet, 1 191 m ö h. Magnifik utsikt men terrängen är ganska besvärlig. Stigen kan vara svårorienterad och bitvis stenig.

Boka

Beskrivning

Längd:7 km
Ledmarkering: Det finns skyltar.
Svårighetsgrad:Medelsvår-Svår halvdagstur.
Beskrivning: Starta från den övre parkeringen vid Nipfjället. Härifrån följer du en omarkerad stig på Lillnipens östra sluttning. Snedda sedan över Hästvrån. Du kommer upp på ett område med stenblock. Där håller du nordostlig riktning tills du skymtar en telemast. Strax väster om denna finns ett röse som markerar toppen. Från toppen kan du välja att gå tillbaka samma väg, alternativt följ stig rakt söderut till du efter branten möter en kryssmarkerad led som du följer till höger fram till parkeringen.