Fjällkyrkan i vinterskrud.

Tandådalens fjällkyrka

Fjällkyrkans verksamhet utgör Svenska Kyrkans arbete i Sälenfjällen. Fjällkyrkans mål är att vara en mötesplats, människor emellan och mellan människa och Gud.

Beskrivning

Vi arbetar också för att vår hemsida, ska vara den nya tidens mötesplats. Här har du möjligheten att följa och i viss mån leva med i Fjällkyrkans arbete året runt.

Fakta

  • Sommar
  • Kyrkligt
  • Vinter

Vägbeskrivning

Riksväg från Sälens By. 17 km upp på fjället mot Hamar.