CBIS 5966242

Tandådalen, Närfjällstugan, Orrliden (Stor-Närfjället) - Vandringsled, Sälen

Längd: ca 15 km. Svårighetsgrad: Röd. Tid: ca 5 timmar. Påbörja på leden vid Myrflodammen, ledmarkeringen är röda kryss

Boka

Beskrivning

Leden startar till vänster om Myrflodammen, efter ca 2 km går ni till vänster in på södra Kungsleden, här finns ett fint vindskydd med grillplats. Efter ca 3,5 km kommer ni till Kruggbäckdalen, här blir det rejält stenigt på några ställen. Man får ta sig över ett par stenrösen med stora stenblock. Kruggbäcken korsar leden vid ett flertal tillfällen. När ni kommer fram till Närfjällsstugan har ni en fantastisk utsikt i alla vädersträck. Nu kan ni välja att gå samma väg tillbaka eller gå över Stor Närfjället ner mot Orrliden, väljer ni det senare alternativet då kan det vara bra att ha två bilar, en som parkeras vid startpunkt Myrflodammen och en vid Orrliden, har man inte det får man gå ca 3 km på Rv66 tillbaka till Myrflodammen.

Fakta

  • Sommar