stomp.jpg

Stompbua

  • Besöksadress: Allévägen 1 , 79091 Idre

De lokala brödet som gräddas på stomptacka säljes.

Beskrivning

Öppettiderna skiftar, men så fort skylten står framme är det någon därinne!

Fakta

  • Sommar
  • Vinter