CBIS 2513277

Stadsdelen Gamla Herrgården

Gamla Herrgården var hyttarbetarnas kvarter och bland de tidigast bebyggda delarna.

Beskrivning

Hela området har fortfarande en medeltida karaktär. Byggnader från 1500-talet och framåt finns bevarade och representerar olika epoker.

Fakta

  • Leisure Cycling