Äldre hus i rött trä och slaggsten som ligger vid en å som slingrar sig genom staden.

Stadsdelen Gamla Herrgården

Gamla Herrgården var hyttarbetarnas kvarter och bland de tidigast bebyggda delarna.

Boka

Beskrivning

Hela området har fortfarande en medeltida karaktär. Byggnader från 1500-talet och framåt finns bevarade och representerar olika epoker.

Bra att veta

  • Världsarv
  • Leisure Cycling