CBIS 6310459

Sörsjöns kapell

Det lilla kapellet med taket på tvärs och en yta på 11x7 meter har kapellet fått stor plats i församlingens hjärtan.

Information

De tre glasmålningarna av Folke Heybrock framställer symboliskt de tre trosartiklarna - Gud Fader och skapelsen, Guds Son och återlösningen samt Den Helige Ande och helgelsen.

Fakta

  • Sommar
  • Kyrkligt
  • Vinter