Socitetspaviljongen.

Societetspaviljongen

vid stranden av Enån. Den enda återstående delen av "Kallvattenkur-Inrättningen i Lerdahl" som på 1800-talet låg på denna plats. Byggd som en åttasiding med 18 alnars diameter (ca 10,7 m). Sju fönster i gotisk stil och invändigt dekorerad av den kände kyrkomålaren Olof Hofrén.

Boka