CBIS 5437957

Skinnaråsen och Kägelbergets NR - vandringsled

En 4 km lång runda som startar i Skinnaråsens fäbodar. Därifrån går man upp på Skinnaråsberget, sista biten är brant. Väl på toppen väntar en hänförande vy, framförallt om man klättrar upp i utsiktstornet. Stigen leder vidare in i Kägelbergets naturreservat och ner genom granskogen till en stigkorsning där man tar höger mot Ljusbodarna. Efter 500 m går man ur reservatet och där tar man höger på stigen tillbaka mot Skinnaråsen. Leden går på gamla fäbodstigar och fuktiga partier förekommer.

Boka

Information

Skinnaråsen är en högt belägen, välbevarad fäbodmiljö där betande får håller landskapet öppet. Skinnaråsberget är ett av kommunens högsta berg, 496 meter högt. Från tornet på södra toppen har man vy över stora delar av Leksand.

Kägelbergets naturreservat är kommunens största reservat och omfattar 300 hektar gammelskog. Naturskog/gammelskog är skog som fått växa som den vill och inte avverkats med moderna metoder. Gamla och döda träd ger bra livsmiljöer för svampar, lavar och insekter, som i sin tur blir föda till fåglar.

Idag kanske det känns som att vandra i vildmarken här. Men för drygt 100 år sedan var det liv och rörelse med mycket folk och djur i fäbodarna och skogen på sommaren. Vintertid var kolarna och skogshuggarna igång. Den som har ögonen med sig ser spåren: betesskador på gamla träd, kolbottnar och kolarkojruiner.

Svårighetsgrad röd = medelsvår.

Vägbeskrivning: Åk från Leksand mot Dala-Järna. Efter knapp mil, ta vänster mot Ljusbodarna. Kör 8,5 km, sväng vänster upp mot Skinnaråsen.

Faciliteter och service

  • Sommar

Vägbeskrivning

Åk från Leksand mot Dala-Järna. Efter en knapp mil, ta vänster mot Ljusbodarna. Kör 8,5 km , sväng vänster upp mot Skinnaråsen.