Långfärdsskridskoåkning i Hedemora


Brunnsjön

Brunnsjön är en tämligen rund sjö, drygt 2 km från strand till strand som längst. Den ligger i direkt anslutning till Hedemora, väster om centrum.

Det finns inga öar men omväxlande skog, åkrar och bebyggelse runt omkring. Mässingsboån med mynning i nordväst ger i början av säsongen ett mindre område med öppet vatten och detsamma gäller avrinningen vid Broån i sydost. Då kan det även ofta bildas en råk tvärs över sjön i nordvästra delen. I övrigt brukar det vara säker is.

5,5 km-banan

Under förutsättning att vädrets makter står oss bi, är banan plogad som en åtta, med en mindre slinga på den nordvästra delen, och den större, huvudslingan på sydöstra delen. Startplats med infotavla och fikabänkar vid östra kanten, nedanför idrottsplatsen Brunnsjöliden. Det går också bra att parkera och ansluta vid södra sidan av sjön.

Banan plogas av Brunnsjöns Vintervänner: 

Israpport Brunnsjön


Pråmleden

En skridskotur i gränslandet mellan Gästrikland och Dalarna där du stöter på Silfhytteå med slussen och landar eller startar i det kulturhistoriska Stjärnsund. Pråmleden är en gammal sjöfraktväg för transporter av malm och järn under slutet av 1800 talet.

Pråmleden sträcker sig från Edskens camping i Hofors till Stjärnsunds badplats. Hela sträckan är 17 km enkel resa, och plogas över sjöarna Edsken, Fullen och Grycken. Mellan Edsken och Fullen finns en grävd kanal, Börån, som mycket sällan fryser så att det går att åka skridskor på den. Där finns en plogad gångväg ca 300 m som förbifart. Mellan Fullen och Grycken ligger Silfhytteå med en av Sveriges nordligaste slussar. Ett kulturparadis där det också finns en plogad gångstig ca 100 m över till Grycken för vidare färd mot Stjärnsund.

På tre ställen efter leden finns vindskydd med grillplatser:

  • Edsken intill Djupudden
  • Fullen söder om Knupberget
  • Grycken på ön Mjölnarholmen

Nya Edskens Camping och Restaurang håller öppet för servering på helgerna under skridskosäsongen.

Banan plogas av Vägföreningen Traktorns Vänner på Edsken och Fullen. På Grycken ansvarar SAIF (Stjärnsunds Allmänna Idrottsförening):

Se israpport här