Om Skating Dalarna


Skating Dalarna är ett nätverk mellan destina­tioner som plogar banor för långfärds­skridsko på naturis i Dalarna. Syftet är att kvalitets­säkra och synlig­göra Dalarnas skridsko­erbjudande så att ännu fler kan njuta av långfärds­skridsko på våra sjöisar.


Skating Dalarna gör Dalarnas skridskoupplevelser mer tillgängliga och överskådliga genom denna temasida med bland annat banbeskrivningar, information om issäkerhet och samlade israpporter. Som besökare kan du även se fram emot tydlig skyltning och ett utbud av kringservice.

Vid rätt väderförhållanden erbjuds plogade banor i olika längder.

På alla destinationer inom Skating Dalarna kan du förvänta dig:

  • • att det finns minst en plogad bana på naturis
  • • att det finns startplats med parkering och information
  • • att det finns israpporter att läsa från den aktuella isbanan

Servicenivån på startplatserna varierar. Vissa har full service med mat, boende och skridskouthyrning medan andra startplatser endast har parkering och kanske en grillplats.

Läs mer om vad som gäller för respektive plats.

Banorna

Banorna i Skating Dalarna är alla plogade på naturis vilket innebär att banornas is-kvalitet kan variera. Som åkare kan man förvänta sig viss sprickbildning och ojämnheter som uppstår då isen förändras i olika temperaturer och väder. Räkna med att isar ändrar karaktär många gånger under en säsong. För plogarnas säkerhet krävs minsta tjocklek 10 cm för 4-hjuling och minst 20 cm för minitraktor. Utanför banorna kan helt andra isförhållanden gälla.

Varje bana har en israpportör. Israpportören rapporterar avvikelser från vad som är att förvänta sig av naturisens kvalitet. Av omtanke för åkarnas säkerhet kan banan tillfälligt stängas. Israpportören ger råd och upplysningar. Du som åker gör det alltid på egen risk.

Utvecklingsarbetet

Nätverket drivs sedan hösten 2012 med stöd av Region Dalarna som arbetar tillsammans med Visit Dalarna samt eldsjälar och entusiaster i ideella organisationer och företag.