CBIS 5057602
Visa på karta

Skallskogs Fäbodar

Levande fäbodar med djur. Sillkvällar, berättarkväll samt fäbodvandring. Fäbodarna Skallskog och Brändskog har mycket höga arkeologiska värden med lämningar av tidigare brukande och ägande.

Information

Gruppbokningar för större sällskap på andra tider än ovan.

Vid Skallskog finns ett levande fäbodbruk och ängsmark som slås. Fäbodbruket är traditionellt i den meningen att korna är av gamla lantraser och att mjölk tas tillvara för framställning av produkter på fäboden. Land Alice och Börje Gustavsson återupptog fäbodbruket i Skallskog 2004 efter ett drygt 50-årigt uppehåll. Skallskog är av riksintresse för kulturmiljövården och har en fin välbevarad fäbodbebyggelse. I det med Skallskog sammanhängande Brändskog finns en så kallad bergslagsgård kvar. I övrigt är Brändskog helt övergiven.
Fakta: Skallskogs fäbod
Nämns i skrift redan 1539.
Fäbodvistelse fram till 1950, sen ett uppehåll till för ett parår sen då Land Alice och Göte Gustafsson började buffra sina djur dit.
Sista fast boende flyttade från fäboden 1922.
Skolan hade elever och inneboende lärarinna till vårterminen1923.
Odlingsterrasserna på åsen är mellan 1,5 meter och 3,5 meter höga.

Faciliteter och service

  • Barn & Familj
  • Sommar

Vägbeskrivning

16 km SV Leksand mot Dala Järna.