Stig vindlar genom skogen.

Saxdalen Ljungåsleden 12 km

Leden följer den gamla vägen mot Saxbergsgruvan, tidigare Långfallsgruvan. Leden slutar vid Myrrundan, ett skidspår som tillhör spårsystemet vid Ljungåsen. Leden går på mindre grusvägar, stigar och skogsterräng.

Boka

Beskrivning

Ljungåsleden 6 km enkelriktning, gul markering. OBS! leden går ej tillbaka till start, för att komma till parkeringen måste man gå tillbaka på leden.
Svårighetsgrad: Röd

Parkering intill sjön Saxen där finns en informationstavla, se den röda markeringen på kartan. Följ inledningsvis skyltningen mot kapellet för att sedan följa skyltning Ljungåsleden och gul markering.

Vid Ranmossen finns en stuga med grillplats.

Fakta

  • Sommar
  • Hiking Dalarna

Vägbeskrivning

Från Ludvika station kör riksväg 50 mot Örebro ca 2,5 km sväng höger mot Gonäs.
Efter ca 1,5 km ta den andra avfarten i rondellen mot Gonäs följ väg 608 ca 9km och sväng höger mot Saxdalen sedan följ väg ca 3,5 km sväng höger in på parkering intill Café & Dé och sjön Saxen.

Startplatsen finns vid Oxbrovägen. Vägvisning och skyltning till startplatsen finns från länsväg 604. Parkeringsplats ligger mellan länsväg 604 och sjön Saxen.