CBIS 1326862
Visa på karta

Säterdalens Naturreservat

Det bästa sättet att uppleva Säterdalen är att vandra på den led som går längs med Ljusteråns stränder. Naturreservatet i Säterdalen bildades 2001

Information

En säregen och unik naturupplevelse väntar i Säterdalens ravinsystem. Meterhöga ormbunkar, täta buskage och prunkande örter bidrar till ett nästan tropiskt intryck.

Säterdalens är ett av landets främsta exempel på ett levande ravinlanskap. Utmed ravinens sidor växer en djungelliknande lövskog med höga biologiska värden och en stor artrikedom.
Det bästa sättet att uppleva Säterdalen är att vandra på den led som går längs med Ljusteråns stränder.

Naturreservatet i Säterdalen bildades 2001.
Syftet med reservatet ska vara att bevara den biologiska mångfalden, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt tillgodose behov av områden för friluftslivet.

I reservatet är det ej tillåtet att:
- skada växande eller döda, -stående eller ikullfallna, -träd och buskar, gräva upp växter, insamla mossor, lavar eller vedsvampar
- tack vare dispens från det förbud som gäller cykling och ridning i naturreservatet är det möjligt på ett par ställen att färdas igenom den unika naturmiljön med cykel och häst. Om du gör så titta noga på kartan.
- köra motorfordon på barmark (se terrängkörningslagen)
- under perioden 1 mars-20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Faciliteter och service

  • Barn & Familj