CBIS 882003

Sandholmen

Sandholmen, 2,8 ha, har bildats av uppmuddrade sandmassor i samband med flottledsrensningar i anslutning till Österdalälvens utlopp i Siljan. Daggpilen har i Sverige två kända vilda förekomster, i Klarälvsdalen och i Mora. På Sandholmen finns områdets rikaste bestånd, ca 250 exemplar.