Majstångsplats.

Sammilsdal/Gropen

Vid Kyrkallén i centrala Leksand ligger Gropen som är en s k dödisgrop, bildad efter den senaste istiden. Åkerbruk har på platsen fortgått långt in på 1900-talet. Majstångsplatsen tillkom 1939, när man flyttade från den gamla majstångsplatsen vid Leksandsbrons norra fäste p g a den ökande biltrafiken. Flera tusen människor samlas här varje midsommar för att resa "Hela Sveriges majstång". Förutom midsommarfirande anordnas ibland konserter i den naturliga amfiteatern. På vintern är Gropen en populär pulkabacke.

Beskrivning

.

Fakta

  • Sommar
  • Vinter

Vägbeskrivning

Leksand C