Skidåkare i solnedgången.

Så blir Vasaloppet 2021

Vasaloppsvintern 2021 blir en annorlunda sådan. Istället för masstarter och ett specifikt lopp varje dag, blir det fler dagar för åkarna att välja mellan. Men alla skidåkare som vill kommer att ha möjligheten att åka sin distans på plats i Vasaloppsarenan.


Med tanke på rådande omständigheter och för att fokusera på ett så säkert genomförande som möjligt har Vasaloppet fått tänka om inför 2021. Det traditionella upplägget med ett lopp per dag och masstarter, ersätts av möjligheten att genomföra "Vasaåket". Varje skidåkare kommer även i den här varianten att ha möjligheten att genomföra just sin distans på plats i Vasaloppsarenan. Elitåkarna gör upp om segern i Tjejvasan lördag 27 februari och Vasaloppet söndag 7 mars som planerat. Alla övriga erbjuds möjlighet att genomföra ”Vasaåket” på plats i Vasaloppsarenan.

Alla som vill kan boka en startplats till Vasaåket, som kan genomföras valfri dag från fredag 12 februari till och med söndag 7 mars. Det finns fyra distanser att välja mellan: 10, 30, 45 och 90 kilometer. Det finns även möjlighet att genomföra Vasaåket Natt 90, Vasaåket Natt 45 och Vasaåket Lag. Nummerlapp, tidtagning, diplom och medalj ingår. Masstarterna tas däremot bort för att minska trängseln och skidåkarna i Vasaåket kommer att släppas i väg i mindre grupper på särskilda tider som meddelas direkt vid bokning av startplats. Den individuella tiden, som avläses med tidtagningschip, börjar gälla när skidåkaren passerar startlinjen. De 25 000 deltagare som redan är anmälda till ett lopp i Vasaloppets vintervecka 2021 flyttas automatiskt över till Vasaåkets motsvarande dag och distans. (Med möjlighet att byta dag och distans)

– Under hösten har vi haft dialog med Riksidrottsförbundet, Polismyndigheten, smittskyddsenheten i Region Dalarna samt nära samtal med Folkhälsomyndigheten och politiker såväl på lokal nivå i våra Vasaloppskommuner som på regeringsnivå. Alla är eniga om att det här är ett bra alternativ till Vasaloppets ordinarie vintervecka. All planering har skett, och kommer att fortsätta att ske, i samråd med dessa aktörer så att vi på bästa sätt anpassar vår verksamhet till rådande läge och skapar förutsättningar för att alla skidåkare tryggt ska kunna följa corona-anpassade riktlinjer och rekommendationer, säger Johan Eriksson, tillförordnad vd för Vasaloppet.

Skidåkare i Vasaloppsspåret, sedda ovanifrån.
Starterna kommer att ske i mindre grupper, under fler dagar och vid fler tidpunkter. Alla skidåkare kommer att få genomföra just sin distans på plats i Vasaloppsarenan. Foto: Vasaloppet.

Säkerheten först - En stavlängds avstånd

Säkerheten och säkerhetsarbetet har stått i fokus och organisationen har gjort stora insatser för att alla ska kunna känna sig trygga under den pågående pandemin. Till exempel kommer Vasaloppet att ta fram en utförlig och tydlig coronaguide för skidåkare, värdar, medarbetare, lokala aktörer och näringsidkare. En grundläggande regel handlar också om att all kontakt som skidåkare på plats kan tänkas ha med personer de normalt inte umgås med ska ske med minst en stavlängds avstånd. Ytterligare exempel på åtgärder är att tillfälliga toaletter städas extra ofta och att inga utrymmen för ombyte och dusch erbjuds efter målgång.

– Vi inför även extra försiktighetsåtgärder vid både start, mål och kontroller där vi märker upp zoner och enkelriktar gångvägar där enbart skidåkare med nummerlapp får vistas. Vi kommer även att ha flera värdar på plats som bevakar att riktlinjerna följs, säger Johan Eriksson.

Han fortsätter:

– Vasaloppet har i alla tider varit en motor för motion och hälsa. Nu vill vi göra det möjligt för våra Vasaloppsvänner att, på ett anpassat sätt under den pågående pandemin, kunna gå i mål med sin träning. Därför öppnar vi upp vår 90 kilometer långa Vasaloppsarena mellan Sälen och Mora som en anläggning där vi inför en mängd säkerhetsåtgärder och erbjuder alla att komma hit och åka Vasaåket.

Skidåkare i Vasaloppsspåret.
Fler dagar att välja mellan, inga masstarter och omfattande insatser för säkerhet och trygghet. Det är upplägget för Vasaloppsvintern 2021. Foto: Vasaloppet.

FAKTA VASAÅKET 2021

  • Vintern 2021 arrangeras enbart Tjejvasan och Vasaloppet som elittävlingar. Det sker utan publik på plats men både Tjejvasan och Vasaloppet direktsänds på SVT. Alla andra skidåkare välkomnas till Vasaåket. (Även Ungdomsvasan kommer att arrangeras som tävling, mer information kommer senare).
  • Vasaåket 2021 får fyra distanser – 10, 30, 45 och 90 km – som kan genomföras valfri dag från fredag 12 februari till och med söndag 7 mars. Nummerlapp, tidtagning, diplom och medalj ingår medan masstarterna utgår.
  • De 25 000 deltagare som redan är anmälda till ett lopp i Vasaloppets vintervecka 2021 flyttas automatiskt över till Vasaåkets motsvarande dag och distans. Vasaåket kan då genomföras samma dag som det lopp deltagaren var anmäld till – eller valfri dag under hela perioden om man hellre vill det.
  • Alla skidåkare i Vasaåket får ett resultat i form av en tid och prestationen räknas som en del av Vasaloppstrippeln 2021 och som ett av delmomenten för En Svensk Klassiker. Vasaåket 90 och Vasaåket Natt 90 räknas även in för den som siktar på att bli Vasaloppsveteran och för att få 10-års- eller 20-årsmedalj. Dock får man ingen placering i Vasaåket 2021.
  • Starten i Tjejvasan, Vasaloppet och Vasaåket 2021 kommer att flyttas då inga bilvägar kommer att stängas av för passering. I Sälen startar skidåkarna mitt emot Vasaloppsstarten på östra sidan av riksväg 66, vid Tjärnhedens idrottsplats. Kontrollen i Evertsberg blir startplats för Vasaåket 45 och Vasaåket Natt 45 och kontrollen i Oxberg för Vasaåket 30 och Tjejvasan. De som genomför Vasaåket 10 startar vid kontrollen i Eldris.
  • Målgången i Vasaåket samt Tjejvasan kommer att vara placerad i höjd med Zornmuseet i Mora där en tillfällig målportal byggs upp. I Vasaloppet söndag 7 mars kommer eliten att gå mål i den för Vasaloppet nya målportalen vid klockstapeln i Mora.
  • Försäljning av startplatser till Vasaåket 2021 startar torsdag 19 november 09.00. Fram till onsdag 18 november 13.00 kan de som önskar anmäla sig som vanligt till ett lopp i Vasaloppets vintervecka som sedan omvandlas och blir ett Vasaåk med motsvarande dag och distans under perioden 12 februari till 7 mars (undantaget Vasaloppet där anmälda delas upp på två dagar, lördag 6 och söndag 7 mars).

Läs mer om Vasaåket och upplägget för Vasaloppet 2021 på Vasaloppets hemsida: vasaloppet.se