CBIS 289380

Rövarbergsgrottan

O Ulvsjön. Sägnen berättar att Rövarbergsgrottan ska ha bebotts av stigmän (stråtrövare).

Information

Om detta har Anders Torgils skrivit boken Rövarbergs-grottan.