CBIS 6319074

Rotensugnet - Vandringsled

  • Öppettider: Den här vandringsleden ligger i Älvdalens skjutfält. Tänk på att kontrollera att det inte är någon skjutövning där innan ni åker dit. Se information på: www.forsvarsmakten.se eller ring 070-23 77 667

Här får man se Rällan som rinner i en djupt nedskuren ravin, en timmerränna, Ålåsbäckens vattenfall, urskogsrundan och en gammal eldpallkoja.

Boka

Beskrivning

Här får man se Rällan som rinner i en djupt nedskuren ravin, en timmerränna, Ålåsbäckens vattenfall, urskogsrundan och en gammal eldpallkoja. Stigen syns bra förutom direkt efter träbron i början av leden, där tar man till vänster. Vid bron och eldpallkojan finns det grillplats.

Ledens längd: cirka 3km
Markeringar: Leden är markerad med orangefärg.
Karta: Norstedts Sverigeserien blad 86 Särna.

Den här vandringsleden ligger i Rotensugnet Naturreservat och här är det inte tillåtet att:
- Göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
- Skada växande eller döda - stående eller liggande - träd och buskar,
- Plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
- Elda på annat än anvisad plats,
- Inplantera för området främmande växt- eller djurart,
- Framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med räddningsverksamhet,
- Störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- Medföra okopplad hund.​

Vandringsleden ligger i Älvdalens skjutfält
Den här vandringsleden ligger i Älvdalens skjutfält. Tänk på att kontrollera att det inte är någon skjutövning där innan ni åker dit. Se information på: www.forsvarsmakten.se eller ring 070-23 77 667

Fakta

  • Sommar

Vägbeskrivning

Från Älvdalen centrum: Kör RV70 mot Särna. Sväng höger i Rot mot Sveg. Sväng vänster mot Sveg. Sväng vänster mot Navardalen över bron vid Jöllen. Följ vägen tills det kommer en skylt till höger mot Rotensugnet. Följ vägen till Rotensugnet och ta av mot höger mot Trollbäcken. Efter ett par hundra meter kommer ni till Rotensugnet Naturreservat.