River and industrial heritage.

Rotensugnet Naturreservat

Reservatet har fått sitt namn efter det vattenfall som Rotälven bildar i området. "Sugn" är ett annat namn för vattenfall på älvdalsmål. I reservatet finns en timmerränna och en dammbyggnad som använts vid flottningen förr.

Boka

Beskrivning

I Rotensugnet naturreservat finns en timmerränna som tidigare använts vid flottning. Bredvid den nya rännan kan man se spår efter den gamla.

Rotensugnet är beläget i Älvdalens skjutfält där Rotälven flyter samman med Rällan och Älåsbäcken. Landskapet är dramatiskt med raviner och vattenfall i ett kuperat naturskogsområde.

Rällan rinner här i en djupt nedskuren ravin. Rotälven störtar fram i en smal kanjon och bildar ett vattenfall vid en förkastningsspricka strax innan den förenar sig med Rällan. Ytterligare ett vattenfall kan beskådas i Älåsbäcken strax uppströms sammanflödet med Rotälven. Detta vattenfallet går man förbi om man går vandringsleden på 3 km.

Mellan vattendragen reser sig markanta åsar bevuxna med naturskogsartad tallskog, där spår syns av skogsbränder. Den äldsta tall som hittats här var över 400 år gammal. Skogen i den nordöstra delen av reservatet domineras av gran, där finns också den äldsta och mest opåverkade skogen.

Rotensugnet Naturreservat ligger i Älvdalens skjutfält
Tänk på att kontrollera att det inte är någon skjutövning där innan ni åker dit. Se information på: www.forsvarsmakten.se eller ring 070-23 77 667

I reservatet är det inte tillåtet att:
- Göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
- Skada växande eller döda - stående eller liggande - träd och buskar,
- Plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
- Elda på annat än anvisad plats,
- Inplantera för området främmande växt- eller djurart,
- Framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med räddningsverksamhet,
- Störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- Medföra okopplad hund.​

Bra att veta

  • Sommar

Vägbeskrivning

Från Älvdalen centrum: Kör RV70 mot Särna. Sväng höger i Rot mot Sveg. Sväng vänster mot Sveg. Sväng vänster mot Navardalen över bron vid Jöllen. Följ vägen tills det kommer en skylt till höger mot Rotensugnet. Följ vägen till Rotensugnet och ta av mot höger mot Trollbäcken. Efter ett par hundra meter kommer ni till Rotensugnet Naturreservat.