CBIS 909575
Visa på karta

Rotensugnet

Naturreservat & Natura 2000.

Information

Med stora delar naturskog och Rotälven och Rällan rinnandes genom naturreservatet bildas här djupa kanjonliknande förkastningssprickor som bildar ett vackert vattenfall innan sammanflödet. Naturskogen har blivit härjad av skogsbränder genom åren. 2005 brann den gamla slogboden ner och en ny gjordes iordning. Det finns möjlighet att vandra i området och se de gamla dammvallen med dammluckor som en gång i tiden gjorde det möjligt att forsla timret förbi vattenfallet på flottningsrännan.

För att få en bra utsikt är det bara att följa stigen nedanför Rotensugnet och ta sig över Rällån via spång och följa den uppför Älåsen. Vandringsleden är ca 3 km.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
- elda på annat än anvisad plats,
- inplantera för området främmande växt- eller djurart,
- framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med räddningsverksamhet,
- störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- medföra okopplad hund.

Faciliteter och service

  • Sommar