CBIS 1293669
Visa på karta

Rödberget

Rödberget är ett stort skogsreservat med barrskog, fjällbjörkskog och myrmark. Berggrunden består till största delen av Dalagranit. Detta resulterar i hög bördighet. Den västra delen har uppkommit efter en brand. Reservatet har ett högt värde som naturskog tack vare att ingen avverkning har skett.

Information

Rödberget is a large forest reserve with pine forests, birch forests and swamps. The bedrock mainly consists of wooden granite. This results in high fertility. The western part has occurred after a fire. Reserve has a high value of natural forest, because it eliminates removal has occurred.

Faciliteter och service

  • Sommar