En närbild av en Guckusko, en gul orkide med svartlila blad.

Risshytte hage naturreservat

Ett botansikt mycket rikt område. Risshytte hage är ett omtyckt utflyktsmål särskilt då guckuskon blommar.

Boka

Beskrivning

Här återfinns många olika naturtyper; fuktäng, örtrik granskog, blåbärsgranskog och myr.
Ett stort antal orkidéer växer i reservatet, varav guckuskon är den mest slående. Men tänk på att vara försiktig om guckuskon och de andra ovanliga arterna. Guckuskon blommar juni- juli.

OBS! Förutom allemansrätten uppmannas besökare att endast beträda området med guckusko via markerade stigar i området.

Vägbeskrivning

Området ligger cirka 5 km väster om Säter längs med vägen till Smedjebacken.
Parkering på vänstersida vid info skyltar.