Risshytte hage naturreservat

Ett botansikt mycket rikt område. Risshytte hage är ett omtyckt utflyktsmål särskilt då guckuskon blommar.

Beskrivning

Här återfinns många olika naturtyper; fuktäng, örtrik granskog, blåbärsgranskog och myr.
Ett stort antal orkidéer växer i reservatet, varav guckuskon är den mest slående. Men tänk på att vara försiktig om guckuskon och de andra ovanliga arterna. Guckuskon blommar juni- juli.

OBS! Förutom allemansrätten uppmannas besökare att endast beträda området med guckusko via markerade stigar i området.

Vägbeskrivning

Området ligger cirka 5 km väster om Säter längs med vägen till Smedjebacken.
Parkering på vänstersida vid info skyltar.