Residenset

  • Besöksadress: Åsgatan 51 , Falun

Residensets huvudbyggnad härrör från 1730-talet. Den skadades av brand 1761 men reparerades omgående.

Beskrivning

1791 lät landshövdingen Johan af Nordin bygga såväl exteriör som interiör till det nuvarande utseendet.

Sedan 1812 är byggnaden i statlig ägo och tjänar som landshövdingeresidens för Dalarnas län. Interiört är residenset ett av de märkligaste i Sverige.