En stig i skogen omringad av träd.

Reservatsleden - vandringsled

Reservatsleden är 16 km lång och inbjuder till fin vandring i varierande, naturskön terräng i Garpenberg. Den går mellan de sevärda och intressanta naturreservaten Pålsbenning, Blåberget vid Persbo, Hässlen och Realsbo hage, alla med olika naturtyper. Informationstavla, start, mål och parkering vid Pålsbenningsreservatet. Grön och orange skyltning.

Boka

Beskrivning

Start: Gå i riktning mot Blåberget. Bänk/bord och grillplats finns i Hässlen. Vid Skitjärn finns slogbod med grillplats.

I Pålsbenning finns en gammal barrskog. På de döda liggande träden växer bl a svamparna ullticka och rosenticka och orkidéerna knärot och spindelblomster.

Blåberget vid Persbo hittar du en fin hällmarkstallskog med upp till 300 år gamla tallar. Här trivs hackspettar och tjädrar. Toppen ligger nära högsta kustlinjen som är den högsta nivå som havsytan har legat på. Här är berget kraftigt bearbetat av vågsvall så att de kala berghällarna syns vid bergets topp.

Hässlen är ett gammalt finntorp. Här finns jordbruksmark och stora lövängar som förr sköttes med lie. Den vackra hassellunden är en av de nordligaste i landet. Har du tur får du se en skymt av den sällsynta fågeln nötkråka, som äter hasselnätter och som har en större koloni här.

I naturreservatet Realsbo hage finns en lövlund och en granskog. I lunden växer ask med ovanliga lavar på stammen. Realsbobäcken har skurit ut raviner med frodig växtlighet.

Upptäck Reservatsleden och njut av några timmars härlig vandring i härlig Dalanatur!