Rensjön Naturreservat

Rensjöns naturreservat är så nära en urskog som det går att komma. I skogarna växer 500-åriga tallar och 300-åriga granar. En ovanlig syn i dagens skogar.

Beskrivning

Här kan du hitta riktigt rejäla tallar som är hela 500 år gamla. Och det finns även granar som är över 300 år gamla. Den enda kulturpåverkade delen i området ligger väster om skogsbilvägen, där uttag av torrträd och grovtall skedde på 20-talet.

Genom reservatet leder en skogsbilväg från norr till söder. Längs vägen är innehåller berggrunden kalk. Det påverkar floran och här finns flera ovanliga växter, tex. kransrams.

Rensjön är hem åt sjöfågeln Svärta (Melanitta Fusca) som brukar häcka i Rensjön. Fågeln är klassad som starkt hotad i världen och detta är ett av få ställen ställen i Dalarna där detta sker.

Vid reservatet kan man se spår efter naturvårdsbränningar som genomfördes 2012.

Det finns en rundvandring ovanför Rensjön som är 6km lång, stigen syns på kartan bland bilderna. Det finns inga broar över bäcken men det går bra att ta sig över ett par hundra meter uppströms. På andra sidan bäcken vänder så småningom leden och går tillbaka över samma bäck, därför kan man också välja att inte gå över vattnet utan följa bäcken tills "tillbaka leden" dyker upp. Leden är tydligt uppmärkt med orangea markeringar.

Även berget Krokfljotbliket som ligger i Rensjöns naturreservat kan sägas vara urskog. Fljot betyder myr som inte slås. Förr var toppen helt skoglöst, men nu täcks av en ung tallskog. Ordet blikk eller bleck betyder just skoglöst berg. Här finns en vandringsstig på 6km, se kartan bland bilderna.

Bilderna är från den övre delen av vandringsstigen ovanför Rensjön samt nere vid Rensjön.

Fakta

  • Sommar

Vägbeskrivning

Från Älvdalens centrum:
Kör RV70 mot Särna, sväng höger mot Trängslet. Passera Trängslet och följ grusvägen. Följ grusvägen rakt fram tills ni kommer till en T-korsning där ni tar vänster. Följ vägen och Rensjön naturreservat kommer på höger sida.

Från Älvdalens centrum till Rensjön naturreservat är det cirka 45km.