Arbete vid såg.

Ramsåg Mångberg

Fäbod ca 15 km från Sollerön. Ramsåg från 1860-talet som var i drift fram till 1936. 1983 restaurerades den och kan idag visa allmänheten hur sågning gick till under 1800-talet och fram till 1936.

Boka

Beskrivning

Ägs av Mångbergs och Holens fäbodlag och är öppen för visning vid speciella hantverksdagar under sommaren.