Ramsågen med Siljan i bakgrunden.

Ramsåg

Tillverkad 1927 placerades 1991 på Ångbåtskajen som hundraårsminne av industrialiseringens genombrott i vår bygd. Ångsågen anlades på denna plats på 1860-talet och var i drift till 1954. Den kommer ursprungligen från byn Fu söder om Mora.

Boka