Pumphuset

Pumphuset

  • Besöksadress: Järnavägen , 780 50 Vansbro

Pumphuset torde ha tillkommit redan när lokstallet byggdes 1890 för att förse ångloken på bangården med vatten från älven.

Beskrivning

Huset ligger alldeles bredvid dalälven, omgiven av Vansbro Camping. Säkerligen har många campare frågat sig vad huset har använts till.

Vägbeskrivning

Från rv 71 i centala Vansbro, följ skyltning mot campingen och sväng vid OK/Q8. Pumphuset ligger alldeles intill den gamla hängbrons fäste.